Disclaimer

Datum: 03-09-2022
Bij bezoek aan de website van Janoah Boeken geldt het volgende:

Aanvaarding voorwaarden
De website wordt onderhouden door Janoah Boeken te Kampen. Op de inhoud en het gebruik hiervan zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Janoah Boeken behoudt zich het recht voor de website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Janoah Boeken en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen die door derden aan Janoah Boeken zijn aangeleverd en die onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van deze website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Janoah Boeken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Janoah Boeken spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Janoah Boeken sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. Aanbiedingen op deze website zijn geheel vrijblijvend. Janoah Boeken sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid op deze website geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.
Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden Janoah Boeken en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Janoah Boeken geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake is van storingen of van onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Beschikbaarheid
Janoah Boeken spant zich in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid hiervan.

Hyperlinks
Hyperlinks op deze website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Janoah Boeken. Janoah Boeken biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door Janoah Boeken worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op de website van Janoah Boeken wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar de website van Janoah Boeken verwijzen.

Contact
Janoah Boeken garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Janoah Boeken

Tormentil 36
NL-8265 DN Kampen

KvK-nr. 86220332
btw-id    NL004211981B38

0
    0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leeg